Projectes

Durant els anys de funcionament del Consell d’infants, s’han desenvolupat diferents projectes participatius, relacionats amb la millora del nostre poble.

Tots aquests projectes han estat proposats pels infants del Consell i per l’Ajuntament.