Civisme

Un dels temes més treballats en diferents cursos del Consell és en relació al civisme a l’espai públic.

Els infants han observat moltes conductes incíviques a l’espai públic, com per exemple tirar moltes deixalles al terra, malmetre mobiliari urbà, no recollir les caques dels gossos…

En el curs 2012-2013, els consellers/es van fer uns cartells que van penjar en diverses places del poble i a la zona Esportiva. En aquests cartells hi posava que s’havien de recollir les caques dels gossos, que no s’han de tirar les deixalles al terra i que no es pot fer botelló al carrer, per tal de que la població respectés més l’espai públic.

Els infants del curs següent, 2013-2014, van renovar aquests cartells, ja que n’hi havia molts que ja no hi eren hi estaven en mal estat.